STYLE W SZTUCE ŚREDNIOWIECZA

Tablica charakteryzująca dwa główne style w sztuce średniowiecznej

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida