Świat przyrody

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą sprawność mówienia pod kątem przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego, ćwiczą płynność wymowy w sytuacji tzw. rozmów sterowanych, dyskutując na temat środowiska naturalnego i opisując zdjęcia przyrody.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida