Światowa gospodarka w erze globalizacji. Podsumowanie

Materiał składa się z sekcji: "1. Zróżnicowanie rozmieszczenia upraw na świecie", "2. Zróżnicowanie rozmieszczenia chowu zwierząt gospodarskich na świecie", "3. Spożycie żywności. Formy pomocy krajom najbiedniejszym", "4. Rozmieszczenie lasów", "5. Gospodarka morska", "6. Czy „ropa rządzi światem”?", "7. Przemysł high‑tech", "8. Nowoczesne usługi komunikacyjne. Przemiany na rynku pracy", "9. Rozwój transportu na świecie", "10. Turystyka", "11. Globalizacja", "12. Integracja państw", "13. Zadania", "14. Projekt badawczy", "Test sprawdzający do działu: II Światowa gospodarka w erze globalizacji".

Materiał zawiera 22 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida