Święta – ćwiczenia w mówieniu

Lekcja doskonaląca sprawności produktywne (mówienie i pisanie) oraz receptywne (słuchanie i czytanie) w oparciu o temat dotyczący Wielkanocy. Uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu kultury i zwyczajów brytyjskiej Wielkanocy, porównując je ze zwyczajami panującymi w naszym kraju.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida