„Święto wiosny” Igora Strawińskiego

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu pt. „Święto wiosny” Igora Strawińskiego. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Igora Strawińskiego. Wskazanie nowego stylu muzycznego - neoklasycyzmu. Omówienie tematyki dzieła „Święto wiosny” Strawińskiego. Wskazanie w utworze najważniejszych elementów i cech stylistycznych. Dokonanie muzycznej analizy dzieła. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida