Symetrie – powtórka przed sprawdzianem

Szkoła podstawowa
Matematyka
Udostępnij

Scenariusz lekcji w klasie drugiej gimnazjum – dotyczy powtórzenia materiału na temat symetrii osiowej i środkowej przed sprawdzianem działowym. Może to być też lekcja powtórzeniowa w klasie trzeciej gimnazjum. Uczniowie, prezentując pracę domową, przypominają pojęcia środka i osi symetrii – mieli narysować przykłady figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych, w tym nietypowych. Następnie uczniowie rozpoznają symetrię względem prostej, punktu oraz osi układu współrzędnych i początku układu współrzędnych. Wykonują plansze, wklejając na nie rysunki symetrii i odpowiednie do nich podpisy. Wreszcie samodzielnie wykonują zadanie – kreślą konstrukcyjnie symetrie względem punktu i względem prostej. Wyznaczają też obrazy figur w symetrii względem osi i początku układu współrzędnych. Na podsumowanie ustnie odpowiadają na pytania testów z podręcznika.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida