Systemy operacyjne

Karta pracy do lekcji systemy operacyjne. Ma postać krzyżówki utrwalającej i sprawdzającej stopień opanowania materiału z zakresu podstawowych pojęć systemów operacyjnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida