Szczęśliwy dzień

Materiał zawiera 3 ilustracje, 13 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Kamieńska, Pierwsi ludzie w raju, [w:] tejże, Książka nad książkami, Warszawa 1988, s. 16.