Szron

Szkoła podstawowa I-III
Edukacja polonistyczna
Edukacja matematyczna
Edukacja przyrodnicza
Udostępnij

Materiał interaktywny przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera ilustracje oraz ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.