Sztuka ludowa oraz jej twórcy w naszym regionie

Przykładowy scenariusz lekcji plastyki w Regionalnej Izbie Pamięci z wykorzystaniem metody problemowej, polegającej na analizowaniu materiału źródłowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida