Szukamy elementów dramatu w „Zemście „ A. Fredry

Scenariusz dotyczy zajęć z języka polskiego. Uczniowie wypisują na tablicy elementy wewnętrznej budowy dramatu. Następnie w grupach wypełniają tabelkę, w której podają przykłady z „Zemsty” A. Fredry na występowanie poszczególnych elementów budowy wewnętrznej dramatu. Następnie uczniowie podają określenia charakteryzujące zemstę w komedii A. Fredry. W końcowej fazie uczniowie przy pomocy Słownika wyrazów frazeologicznych, podają frazeologizmy do wyrazu „zemsta”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida