Tajemnica, która kusi.

Prezentacja dotyczy zajęć z języka polskiego jest uzupełnieniem i utrwaleniem wiadomości do lekcji: „Tajemnica, która kusi („Świtezianka” A. Mickiewicz)". Uczniowie poznają niewyjaśnione tajemnice świata. Na slajdach odczytują cechy i sposób redagowania: ogłoszenia, wywiadu, opisu przeżyć wewnętrznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida