Teatr antyczny

Karta pracy ma być pomocą naukową podczas omawiania cech teatru starożytnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.