Techniczne manewry - program zajęć technicznych

Szkoła podstawowa
Technika
Udostępnij

Prezentowany program nauczania zajęć technicznych jest nastawiony na stosowanie metod pracy aktywizujących aktywność uczniów. Program uwzględnia tzw. umiejętności ponadprzedmiotowe, mające zapewnić dobre funkcjonowanie ucznia we współczesnym świecie.

Program pozwala planować pracę z zespołami klasowymi o zróżnicowanych zdolnościach percepcyjnych. Dostosowany jest do wspomagania ucznia z zaległościami, do pracy z uczniem przeciętnym oraz do pracy z uczniem o zwiększonych możliwościach, czyli tzw. uczniem zdolnym.

Prezentowany program wymaga stosowania tablicy multimedialnej wraz z rzutnikiem i komputerem podłączonym do Internetu (choć nie jest to konieczne na wszystkich lekcjach – jest możliwość wykorzystywania materiałów off-line). Prezentowany program zakłada stosowanie aplikacji informatycznych jako pomocy dydaktycznych dla ucznia o różnym stopniu możliwości podczas jego pracy w szkole na lekcji i w domu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida