Temat a treść

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych, a także określają temat i główną myśl tekstu, znajdują powiązania między tematem a treścią w tekstach kultury. Film przedstawia scenki pantomimiczne pozwalające na różne interpretacje przedstawionych zachowań. Uczniowie mogą analizować obserwowane sytuacje, zastanawiać się nad ich przyczynami, proponować alternatywne tytuły scenek.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida