Ten, który rodzi wodę. Rola pary wodnej w powietrzu

Lekcja dotyczy właściwości wodoru. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób można otrzymać wodór i jakie ma on właściwości. Nauczyciel omawia rolę pary wodnej w powietrzu oraz zjawisko higroskopijności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida