Test 2 - Alles klar 1a – Kapitel 6-8

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Sprawdzian zawiera zadania sprawdzające stopień opanowania materiału gramatyczno- leksykalnego zawartego w podręczniku „Alles klar” 1a , rozdziały od 6 do 8.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida