Test podsumowujący zajęcia „Metody obróbki termicznej”

Podsumowanie wiadomości dotyczących metod obróbki termicznej, wartości zdrowotnej poszczególnych metod, zastosowania metod obróbki termicznej w technologii sporządzania potraw.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida