The days of our lives

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Szablon do pracy z uczniem będący dodatkiem do scenariusza przygotowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest wprowadzenie uczniów w problematykę „The day of my life” oraz przygotowanie ich do wypowiedzi na ten temat. Pracę z tekstem czytanym, którym jest piosenka zespołu Queen „The days of our lives”, połączono z rozwijaniem umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Umożliwia to uczniom poznanie nie tylko ciekawych i  różnorodnych, lecz również często spotykanych naturalnych sformułowań, zaś dalsze ćwiczenia pomagają rozbudować ich zasób.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida