The Story of Fidgety Philip

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy do wprowadzenia słownictwa dotyczącego dobrego wychowania, struktury ‘to be able to’ w czasie Present Simple oraz ćwiczenia wymowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida