To be – czasownik "być" w czasie Present Simple

Celem lekcji jest poznanie odmiany i użycia czasownika ‘to be’ w czasie Present Simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida