To be – czasownik "być" w czasie Present Simple

Celem lekcji jest poznanie odmiany i użycia czasownika ‘to be’ w czasie Present Simple.