To be or not to be

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz oparty na lekcji 13 z Grapevine Students’ Book 2 Petera Viney i Karren Viney do wprowadzenia słownictwa dotyczącego nazw zawodów oraz struktur gramatycznych: want to do, would rather do, prefer to do. Scenariusz wykorzystuje m.in. inscenizację dialogu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida