To leży w mojej naturze - scenariusz lekcji

Celem zajęć jest wzbudzenie pogłębionej refleksji na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka i osobistej odpowiedzialności za stan środowiska.

Scenariusz pochodzi z książki "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli"

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida