„To mi smakowało” – czasowniki dokonane i niedokonane

Scenariusz dotyczy zajęć gramatycznych z zakresu bezosobowych i osobowych form czasownika. W czasie zajęć uczeń poznaje dane formy, uczy się rozpoznawać je w tekście , tworzy je samodzielnie, zwraca uwagę na aspekt, a także samodzielnie tworzy przepis kulinarny na podstawie poznanych form czasownika.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.