Tolerancja – jedna z naczelnych idei etycznych XXI wieku

Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu głównych problemów współczesnej etyki – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. W czasie zajęć uczniowie poznają, czym jest tolerancja, jakie są jej rodzaje, gdzie leżą granice tolerancji i dyskutują na temat miejsca tolerancji w polskim społeczeństwie. Poznają również poglądy filozofów na miejsce idei tolerancji w życiu społecznym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida