Tolerancja i nietolerancja

Scenariusz lekcji godziny wychowawczej mającej na celu zapoznanie uczniów ze znaczeniem pojęć: tolerancja i nietolerancja

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida