Touch and Sight

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy utrwalająca czasowniki określające sposoby dotykania (chwytać, szczypać, poklepywać itp.) oraz patrzenia (zerkać, gapić się itp.). Poziom dla średnio zaawansowanych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida