Tourist Information – ćwiczenia w słuchaniu

Uczniowie ćwiczą sprawności mówienia i słuchania o informacjach turystycznych. Znajdują różnice między tekstem mówionym a pisanym, uzupełniają tekst ze słuchu, grają w „głuchy telefon” oraz odgrywają role turysty i przewodnika, doskonaląc umiejętność podawania czasu (godziny) w języku angielskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida