Tradycje praw człowieka w Polsce z okresu Rzeczypospolitej przedrozbiorowej

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • WL, Zerwanie sejmu przez Władysława Sicińskiego, dostępny w internecie: muzhp.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
  • Maciej A. Pieńkowski, Obywatele niedoskonali. Przywileje i obowiązki szlacheckie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 8.07.2018 r., dostępny w internecie: tytus.edu.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
  • Maciej Wilamowski, Czy „szlachcic na zagrodzie” rzeczywiście był „równy wojewodzie”?, 6.12.2018 r., dostępny w internecie: twojahistoria.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
  • Wespazjan Kochowski, Nieproznujące proznowanie ojczystym rymem na lirica i epigrammata polskie rozdzielone y wydane, 1674 r., dostępny w internecie: polona.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida