Trendy - internetowe czasopismo edukacyjne

Kwartalnik poświęcony:

  • nowoczesnej edukacji
  • nowym koncepcjom, ideom, pomysłom
  • europejskim i światowym trendom
  • innowacjom i eksperymentom pedagogicznym
  • efektywnemu nauczaniu i uczeniu się
  • rozpoznawaniu zdolności i talentów, potrzeb, problemów i trudności w nauce
  • teorii i refleksyjnej praktyce
  • atrakcyjnym metodom, formom, narzędziom nauczania
  • różnorodności w nauczaniu
  • żywym rozmowom, dyskusjom, polemikom…

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida