Triumf piękna

Zasób zawiera współczesną fotografię Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu; informacje o zmianach w malarstwie, o zmianie społecznej pozycji artysty; polecenie zebrania informacji na temat kaplicy Zygmuntowskiej; 

Prezentacja zabytków sztuki renesansowej w Polsce (Nagrobek Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta; Kaplica Zygmuntowska na Wawelu; Arrasy wawelskie; Miniatura z Modlitewnika Zygmunta Starego; Ratusz w Poznaniu; Portret królowej Anny Jagiellonki w stroju koronacyjnym;
Zamek w Krasiczynie; Portret królowej Anny Jagiellonki w stroju wdowim; Zamek w Baranowie; Katedra w Zamościu); ćwiczenie interaktywne - puzzle,  ćwiczenie interaktywne - zredagowanie haseł do krzyżówki; ćwiczenie interaktywne: sprawdzenie wiadomości o kaplicy Zygmuntowskiej.

Zawartość: współczesna fotografia Villa Capra (Villa Rotonda), Andrea Palladio; Villa Capra (Villa Rotonda), rzut i przekrój poprzeczny budowli; Kazimierz Ulatowski "Architektura włoskiego renesansu".

Zawartość: obraz "Madonna wśród świętych" Piero della Francesca; Schemat perspektywiczny Madonny wśród świętych, Piero della Francesca; informacje o renesansowej perspektywie; Jan Białostocki "Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery";

Zawartość: obraz "Narodziny Wenus" Sandro Botticelii; Maria Luisa Rizatti "Botticelli" (fragment).

Zawartość: rzeźba "Dawid" Michała Anioła; Julian Bell "Lustro świata. Nowa historia sztuki"; Ernst Hans Gombrich "O sztuce"; trzy polecenia otwarte i dwa ćwiczenia interaktywne związane z rozumieniem tekstów.

Zawartość:  polecenie otwarte: Napisz wypowiedź argumentacyjną na temat: „Sztuka cenniejsza niż złoto”; ćwiczenie interaktywne słowa klucze;

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Ulatowski, Architektura włoskiego renesansu, Warszawa 1964, s. 340–342.
  • Źródło: Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 1, Warszawa 1969, s. 294.
  • Źródło: Julian Bell, Lustro świata. Nowa historia sztuki, tłum. Ewa Gorządek, Warszawa 2009, s. 195.
  • Źródło: Maria Luisa Rizatti, Botticelli, tłum. Barbara Toeplitz-Kaczmarek, Warszawa 1989, s. 58.
  • Źródło: Ernst Hans Gombrich, O sztuce, tłum. Dorota Stefańska-Szewczuk, Warszawa 1995, s. 304–305.