Trubadurzy

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze średniowieczną muzyką świecką i jej przedstawicielami. Omówienie historii oraz miejsc występowania trubadurów. Przedstawienie formy, treści i tematyki utworów wykonywanych przez tych muzyków. Wskazanie najbardziej znanych trubadurów. Wysłuchanie i percepcja wybranych utworów muzyki świeckiej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.