Trubadurzy

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Trubadurzy". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze średniowieczną muzyką świecką i jej przedstawicielami. Omówienie historii oraz miejsc występowania trubadurów. Przedstawienie formy, treści i tematyki utworów wykonywanych przez tych muzyków. Wskazanie najbardziej znanych trubadurów. Wysłuchanie i percepcja wybranych utworów muzyki świeckiej. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.