Strona główna Trudno jest opisać miłość. Jak z tym problemem radzili sobie autorzy w różnych epokach literackich?
Powrót

Trudno jest opisać miłość. Jak z tym problemem radzili sobie autorzy w różnych epokach literackich?

Lekcja ma formę powtórzeniową. Temat miłości jest potraktowany przekrojowo. Uczniowie przypominają sobie informacje na temat dzieł traktujących o miłości w danej epoce. Wypełniają kartę pracy, wpisując do tabeli nazwiska autorów, gatunki literackie i cytaty z poszczególnych utworów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.