Trudy, niepokoje i niedostatki życia na wsi czasów Młodej Polski

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Zawartość: 

  • obraz: Aleksander Gierymski, Trumna chłopska; arkadyjska i realistyczna wizja wsi; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; ćwiczenia odwołujące się do treści poznanych nowel pozytywistycznych; 
  • obrazy: Józef Chełmoński, Babie lato; Aleksander Gierymski, Trumna chłopska; ćwiczenie interaktywne i ćwiczenie otwarte odwołujące się do obrazów; polecenie napisania rozprawki na temat: "Wieś – spokojna czy kraina pełna cierpienia?”; 
  • obraz: Jacek Malczewski, Portret Jana Kasprowicza; biogram Jana Kasprowicza; Jan Kasprowicz "W chałupie"; ćwiczenie interaktywne i siedem ćwiczeń związanych z interpretacją i analizą wiersza; Jan Kasprowicz "Z chałupy. XV"; Jan Kasprowicz "Z chałupy. XIX"; Jan Kasprowicz "Z chałupy. XXXIX"; sześć poleceń otwartych dotyczących interpretacji zawartych sonetów; 
  • filmy, seriale i projekty muzyczne przedstawiające życie polskiej wsi; zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących obrazów życia na wsi ukazanych w tekstach kultury lub odwołujących się do wiedzy i doświadczeń ucznia (w tym napisanie reportażu z wycieczki do skansenu lub rzeczywistej wsi); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Z chałupy. XV, [w:] Wybór poezji, Kraków 1973, s. 33–34.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, W chałupie, [w:] Wybór poezji, Kraków 1973, s. 46–49.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Z chałupy. XIX, [w:] Wybór poezji, Kraków 1973, s. 34.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Z chałupy. XXXIX, [w:] Wybór poezji, Kraków 1973, s. 39–40.