Turystyczne walory Polski

Materiał składa się z sekcji: "1. Turystyka i jej rodzaje", "2. Przyrodnicze walory turystyczne w Polsce", "3. Kulturowe walory turystyczne w Polsce", "4. Rozwój turystyki w Polsce", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 22 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 7 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "agroturystyka", "skansen", "turystyka", "turystyka kwalifikowana"

Część materiału wykracza poza zapisy podstawy programowej w szkole podstawowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida