Turystyka

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Udostępnij

Charakterystyka wybranych obszarów intensywnie zagospodarowywane turystycznie na świecie. Kierunki wyjazdów turystycznych Polaków. Skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego.