Twórcze myślenie – zajęcia dla dzieci

Na zajęciach wykorzystywane są niektóre z metod treningu twórczości: tworzenie metafor, skojarzeń, wzmacniana jest ekspresja werbalna i niewerbalna. Dzieci współpracują w podgrupach i w ramach całej klasy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.