Tworzenie kwerend w programie Access

Prezentacja do lekcji, w czasie której uczniowie poznają pojęcie kwerendy. Prezentacja przedstawia zasady tworzenia kwerendy z zastosowaniem kreatora oraz w widoku projektu. Można ją wykorzystać podczas przygotowywania uczniów do zdobywania certyfikatu ECDL w zakresie bazy danych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida