Tworzenie menu. Dialog. w restauracji

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Lekcja utrwala słownictwo dotyczące jedzenia. Uczniowie uczą się czytania i pisania menu restauracyjnego. Słownictwo wprowadzane jest w sytuacji komunikacyjnej - dialogi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida