Tworzenie multimediów w programie Windows Movie Maker

Schemat przedstawia podstawowe funkcje programu Windows Movie Maker.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.