Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS Power Point

Zajęcia 2-godzinne mające na celu przekazanie wiedzy dotyczącej tworzenia prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida