Tworzenie prezentacji

Zasób zawiera informacje na temat tworzenia prezentacji multimedialnej i narzędzi do tworzenia prezentacji.

Materiał składa się z sekcji: "Czym jest prezentacja multimedialna", "Zasady tworzenia prezentacji", "Planowanie pracy", "Narzędzia do tworzenia prezentacji".

Materiał zawiera 24 zrzuty ekranu, 5 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida