Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych.

Raport  przedstawia analizę narzędzi służących do identyfikacji predyspozycji i zdolności uczniów na trzech poziomach kształcenia: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Opracowanie  ma na celu przygotowanie osób zaangażowanych w proces rozwoju zdolności dzieci i młodzieży do właściwego identyfikowania uzdolnień  i tworzenia odpowiednich warunków do ich kształtowania.