Układ krążenia człowieka

Zapoznanie uczniów z układem krążenia oraz układem limfatycznym człowieka. Poznanie grup krwi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida