Ułamki dziesiętne.

Karta pracy, która może być wykorzystana na lekcji powtórzeniowej lub jako sprawdzian z ułamków dziesiętnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.