UNESCO

Uczeń odpowiada na pytania o działalność organizacji UNESCO.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.