Urządzenia elektryczne

W tekście wyjaśniono, skąd bierze się prąd elektryczny.  Zwrócono uwagę na dobór odpowiedniego źródła prądu zależnie od wymaganego napięcia do prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Wskazano źródła prądu elektrycznego, prezentując je w galerii zdjęć.

W ramach ciekawostki podano przykłady zwierząt, które potrafią wytwarzać prąd elektryczny. W materiale wyjaśniono ponadto różnice między prądem stałym, a prądem przemiennym i podano ich oznaczenia graficzne. 

Opisano i przedstawiono na schemacie prosty obwód elektryczny oraz zamieszczono instrukcję do jego zbudowania. Zaproponowano też przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego, czy dana substancja przewodzi prąd elektryczny.

Po podsumowaniu treści, zamieszczono dwa polecenia do samodzielnego wykonania w ramach pracy domowej oraz słowniczek, w którym zdefiniowano pojęcia: izolator, obwód elektryczny, odbiornik energii elektrycznej,prąd przemienny, prąd stały,przewodnik elektryczności,przewód elektryczny, źródło prądu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida