Usłyszmy wołanie mieszkańców łąki.

Szkoła podstawowa
Geografia
Udostępnij

Zajęcia, podczas których uczniowie poznają mieszkańców łąki. Uczą się zachowań w sytuacjach zagrożenia pożarem. Kształtują postawę proekologiczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida