Utopie społeczne

Tekst: Wojciech Ostrowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Lasswitz Kurd, Bis zum Nullpunkt des Seins, Das Neue Berlin, [w:] Barański J., Utopie i edukacja, Uwagi do heterotopii szkoły i jej utopijnej intencji, t. I, red. J. Gromysz, R. Włodarczyk, Wrocław 2016.
  • Aga Kozak, Auroville to jedyne takie miejsce na świecie. Miasto-utopia, dostępny w internecie: https://so-magazyn.pl/artykul/auroville-to-jedyne-takie-miejsce-na-swiecie-miasto-utopia.
  • Tomasz Targański, Prof. Arno Münster: potrzebujemy utopii, żeby zmieniać przyszłość, dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1667826,1,prof-arno-mnsterem-potrzebujemy-utopii-zeby-zmieniac-przyszlosc.read.
  • Szacki Jerzy, Spotkania z utopią, Warszawa 2000.
  • Utopie i edukacja, red. J. Gromysz, R. Włodarczyk, Wrocław 2016.
  • Lem Stanisław, Powrót z gwiazd, Warszawa 1961.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida